Het zenuwstelsel

....

Het zenuwstelsel, dat als een complex en uitgebreid netwerk door ons lichaam loopt, bestaat uit verschillende componenten die nauw met elkaar samenwerken. 

Het zenuwstelsel, bestaande uit het centraal zenuwstelsel en het perifere zenuwstelsel, is een intrigerend systeem dat beweging coördineert, emoties beïnvloedt en vitale functies in stand houdt. Het neemt de binnen en buitenwereld waar en zorgt dat we daar gepast kunnen op reageren. We onderzoeken de herstellende mogelijkheden van het autonome zenuwstelsel, de balans tussen het sympatische en parasympatische zenuwstelsel en hoe deze aspecten kunnen bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling. 

Autonome Zenuwstelsel (4)

Het zenuwstelsel onderverdeeld

centrale zenuwstelsel (CZS)

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het is het belangrijkste controlecentrum van het lichaam.

Het centraal zenuwstelsel verwerkt de informatie vanuit het perifere zenuwstelsel, coördineert beweging, reguleert hogere cognitieve functies zoals geheugen en taal, beïnvloedt emotionele reacties, en handhaaft lichaamsfuncties zoals hartslag, ademhaling en hormoonafgifte. 

Het speelt een essentiële rol bij het functioneren en het in stand houden van een evenwichtige toestand in het lichaam.

perifere zenuwstelsel (PZS)

Het perifere zenuwstelsel fungeert als een brug tussen het centrale zenuwstelsel (bestaande uit de hersenen en het ruggenmerg) en de rest van het lichaam. Het reikt tot alle uiteinde van ons lichaam, de toppen van onze vingers en tenen.

Het bestaat uit neuronen die signalen vanuit het centrale zenuwstelsel (efferente neuronen) naar de spieren, organen en zintuigen sturen, en vice versa (afferente neuronen). 

Het regelt de beweging van spieren (motorische functie), ontvangt sensorische informatie vanuit het lichaam en de omgeving (sensorische functie), en coördineert automatische, onbewuste functies zoals hartslag, ademhaling en spijsvertering (autonome functie). 

Waaruit bestaat het perifere zenuwstelsel?

Het perifere zenuwstelsel wordt gevormd door uitlopers van de motorische en sensorische zenuwen die van en naar het ruggenmerg leiden. De verschillende neuronen werken nauw samen om er voor te zorgen dat we op de juiste manier reageren op prikkels van buitenaf. Het perifeer zenuwstelsel is onderverdeeld in het autonome zenuwstelsel en het somatische zenuwstelsel. 

Het somatische zenuwstelsel

Het somatische zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het reguleren van vrijwillige bewegingen en het ontvangen van sensorische informatie uit de externe omgeving. 

Het stelt ons in staat om onze spieren bewust te controleren en te reageren op prikkels zoals aanraking, pijn, warmte en druk. 

Dit zenuwstelsel bestaat uit zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de skeletspieren en zintuiglijke receptoren lopen. Het verzendt informatie van zintuigen naar de hersenen (sensorisch pad) en van de hersenen naar de spieren (motorisch pad).

Het autonome zenuwstelsel

Het autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het reguleren van de “onbewuste en automatische” functies van het lichaam. Zoals hartslag, ademhaling, spijsvertering, stress reactie, thermoregulatie en hormoonafgifte. 

Het autonome zenuwstelsel werkt continu om de interne balans van het lichaam te behouden, ook wel homeostase genoemd. 

Het bestaat uit twee hoofdtakken: het parasympatische zenuwstelsel en het sympatische zenuwstelsel.

Het perifere zenuwstelsel is direct verbonden met zowel sensorische zenuwen als motorische zenuwen. Sensorische zenuwen, ook wel afferente zenuwen genoemd, zijn verantwoordelijk voor het verzenden van sensorische informatie vanuit de zintuigen (zoals aanraking, pijn, temperatuur, druk) naar het centrale zenuwstelsel. Deze sensorische informatie wordt via de sensorische zenuwen van het PZS naar het centrale zenuwstelsel, met name het ruggenmerg en de hersenen getransporteerd.

Motorische zenuwen, ook wel efferente zenuwen genoemd, zijn verantwoordelijk voor het overbrengen van signalen van het centrale zenuwstelsel naar de spieren en klieren in het lichaam. Deze signalen zorgen voor de controle en coördinatie van spierbewegingen en reguleren de activiteit van klieren. De motorische zenuwen ontvangen instructies van het centrale zenuwstelsel en zorgen ervoor dat deze instructies worden doorgegeven aan de betreffende spieren en klieren.

sensorische zenuwen en motorische zenuwen

sensorische zenuwen en motorische zenuwen spelen beide een essentiële rol in de functie en communicatie van het lichaam. Sensorische zenuwen, ook wel afferente zenuwen genoemd, dragen informatie van de zintuigen en receptoren in het lichaam naar het centrale zenuwstelsel. Ze stellen ons in staat om te zien, horen, ruiken, proeven en aanraken, en ze spelen een cruciale rol bij het waarnemen van de externe en interne omgeving.

Motorische zenuwen, ook wel efferente zenuwen genoemd, zenden signalen vanuit het centrale zenuwstelsel naar de spieren en klieren in het lichaam. Ze zijn verantwoordelijk voor het reguleren en coördineren van beweging, evenals het activeren van de klieren om hormonen af te scheiden. Motorische zenuwen maken het mogelijk om vrijwillige en onvrijwillige bewegingen uit te voeren, zoals het bewegen van ledematen, het slikken van voedsel en het kloppen van het hart.

De betekenis van het autonome zenuwstelsel

Het woord “autonoom” verwijst naar het vermogen om onafhankelijk en zelfstandig te functioneren. 

In het geval van het autonome zenuwstelsel betekent dit dat het in staat is om de vitale lichaamsfuncties te controleren zonder dat we bewust iets moeten doen. Het autonome zenuwstelsel controleert en reguleert verschillende onbewuste, automatische functies in het lichaam zoals hartslag en bloeddruk, ademhaling, spijsvertering, hormoonafgifte, lichaamstemperatuur en uitscheiding. 

Lang werd gedacht dat we geen actieve controle over deze processen hadden, omdat ze op de achtergrond plaatsvinden zonder dat we er bewust van zijn. Ondertussen weten we beter, met bijvoorbeeld ademhaling kunnen we het autonome zenuwstelsel leren controleren.

Autonome Zenuwstelsel (3)

Het autonome zenuwstelsel in actie

Het autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het coördineren van twee hoofdtakken:

Sympatisch zenuwstelsel: Fight or flight

Het sympathische zenuwstelsel is actief tijdens stressvolle situaties, waarbij het de “vecht-of-vlucht”-respons activeert. Dit resulteert in een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, verwijding van de luchtwegen en vernauwing van bloedvaten van de spijsvertering. Deze reacties stellen het lichaam in staat om snel te reageren en alle energie te voorzien om te overleven in noodsituaties. Het sympathische zenuwstelsel helpt ook bij het mobiliseren van energiereserves en het onderdrukken van niet-essentiële functies, zoals spijsvertering, om de inspanning te ondersteunen. 

Parasympatisch zenuwstelsel: Rest & Digest

Het parasympathisch zenuwstelsel is verantwoordelijk voor het bevorderen van rust, herstel en ontspanning in het lichaam. Het activeert het “rust-en-vertering”-mechanisme, wat resulteert in een verlaging van de hartslag, bevordering van de spijsvertering, vernauwing van de pupillen en ontspanning van de spieren. Het parasympathische zenuwstelsel helpt bij het terugkeren naar rust na een stressreactie, het bevorderen van de vertering van voedsel, het stimuleren van het immuunsysteem en het bevorderen van het algemene welzijn. 

Functies van het centrale zenuwstelsel

Cognitie en denken

De hersenen zijn verantwoordelijk voor complexe cognitieve processen, zoals leren, geheugen, taal, redeneren en besluitvorming. De verschillende delen van de hersenen werken samen om deze functies mogelijk te maken.

Motorische controle

Het centrale zenuwstelsel controleert de motorische functie van het lichaam, inclusief vrijwillige bewegingen en gecoördineerde activiteiten. Motorische signalen worden vanuit de hersenen via het ruggenmerg naar de spieren gestuurd, waardoor beweging mogelijk wordt.

Zintuiglijke verwerking

Het centrale zenuwstelsel ontvangt sensorische informatie vanuit het lichaam en de externe omgeving. Deze informatie wordt verwerkt en geïnterpreteerd, waardoor we in staat zijn om te zien, horen, ruiken, proeven en aanraken.

Homeostase

Het centrale zenuwstelsel speelt een rol bij het reguleren van emoties, motivatie en gedrag. Verschillende delen van de hersenen zijn betrokken bij het ervaren en uiten van emoties, het beloningssysteem en het nemen van beslissingen.

Emoties en gedrag:

Het verlaten van de comfortzone leidt tot een verbeterde fysieke gezondheid. Nieuwe uitdagingen op het gebied van lichaamsbeweging en gezonde gewoontes resulteren in een sterker lichaam, meer energie en een beter algeheel welzijn.

Het autonome zenuwstelsel herstellen tijdens dit traject

Het zenuwstelsel heeft een directe invloed op onze emotionele, mentale en fysieke staat. Gelukkig zijn er verschillende strategieën die helpen bij het herstellen en ondersteunen ervan. Tijdens dit traject gaan we met verschillende technieken herstel brengen in het zenuwstelsel. Je kan het vergelijken met een spiraal, die helemaal opgedraaid is door het leven. Met kennis en ademhaling kunnen we deze spiraal ontspannen en een vol leven leiden

Het is een krachtige en transformerende ervaring die je helpt om emotionele en mentale blokkades te doorbreken, je levensenergie te verhogen en jezelf in extase te brengen.
Ecstatic Breathwork

De link met ons zenuwstelsel in dit traject

Vraag en antwoord over het zenuwstelsel

  1. Perifere neuropathie: Dit verwijst naar een onsteking van perifere zenuwen, wat leidt tot symptomen zoals gevoelloosheid, tintelingen, spierzwakte, pijn en coördinatieproblemen.

  2. Zenuwcompressie: Soms kan een zenuw bekneld raken of samengedrukt worden, bijvoorbeeld door een hernia, carpaal tunnelsyndroom of een beknelde zenuw in de rug. Dit leidt tot pijn, gevoelloosheid, tintelingen en zwakte in het gebied dat door de betreffende zenuw wordt geïnnerveerd.

  3. Guillain-Barré-syndroom: Dit is een systeemische aandoening waarbij het immuunsysteem de perifere zenuwen aanvalt, wat leidt tot spierzwakte, gevoelloosheid, tintelingen en soms verlamming. Het kan ernstig zijn en invloed hebben op de ademhaling en andere vitale functies.

  4. Motorneuronziekte: Dit zijn aandoeningen die de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en de hersenstam aantasten, zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) en Multiple sclerose (MS). Ze resulteren in progressieve spierzwakte, verlamming en uiteindelijk ademhalingsproblemen.

  5. Herpes zoster (gordelroos): Dit is een virale infectie die kan leiden tot ontsteking van de perifere zenuwen, resulterend in pijnlijke blaren en een brandend gevoel in het getroffen gebied.

Merk op dat dit geen uitputtende lijst is en dat er nog andere aandoeningen optreden die het perifere zenuwstelsel beïnvloeden.

Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om ze ons te stellen!