Intermittent Fasting

intermittent fasting

Intermittent fasting (IF) of ‘onderbroken vasten’ is een onderdeel van intermittent living. Het schrijft niet voor wat je eet maar wanneer en hoe lang je wel en niet eet.