Ademen

Ben jij je bewust van de manier waarop je ademt?

Ademhaling als medicijn

Waarom moeten we opnieuw leren ademen en waarom is het van belang?

Zuurstof zorgt voor al het leven op de planeet. inademen is het opnemen van zuurstof (O2), uitademen is het uitblazen van koolstofdioxide (CO2). CO2 is de afvalstof die onze cellen produceren nadat ze zuurstof omgezet hebben in energie. 

Weinig zuurstof betekent dus minder energie en daar heeft niets of niemand baat bij.

Een mens ademt zo’n 15 tot 20.000x per dag, als je niet goed ademt neemt de frequentie toe tot zo’n 40.000 ademhalingen per dag!

Niet efficiënt ademen kost meer energie doordat we de verkeerde spieren aanspreken. Daarnaast zorgt het ervoor dat we er minder energie aan over houden.

Kortom; door slecht te ademen verliezen we energie

ademen

Wanneer loopt het mis met onze ademhaling?

Tot het 5e levensjaar ademt elk kind goed. Vanaf dan kunnen er een heleboel dingen mislopen die de ademhaling beïnvloedt;

Waartoe leidt een slechte ademhaling?

Het grote probleem;

Niet veel mensen zijn zich bewust van hun ademhaling. Hierdoor hebben alle bovenstaande invloeden vaak een blijvende impact op lange termijn (levenslang). Om hier actief aan te werken, dient hier bewust iets aan gedaan te worden.

Take a deep breath en let’s go!

Video afspelen over Breathwork Masterclass

Breathwork Masterclass

Deze online masterclass is gemakkelijk om naar te kijken of te luisteren. Hier leer je de principes van relaxerend en bewust ademwerk en koppel je de wetenschap meteen aan de praktijk.

Na deze training kan je verschillende relaxerende ademmethodes of technieken begrijpen en toepassen, en je ‘staat van zijn’ sturen met je ademhaling.

De ervaring van anderen die met ademwerk aan de slag gingen

Klaar om een stap te zetten in jouw breathwork Journey?

Cold Experience

De unieke combinatie van koude, beweging, hypoxie, honger en dorst creert een noodzaak tot innovatie van ons doen en denken

Heat Experience

Verhoging van de CO2, verzuring in de spieren en warmte maken je letterlijk onverstoorbaar & trainen je algemene stresstolerantie

Breathwork

Ademhaling is de meest vergeten en onderschatte life hack die je altijd op zak hebt en zelf kan beïnvloeden, je moet alleen nog leren hoe.

Meer weten over ademhaling en de effecten ervan op ons lichaam en geest?

Nood aan persoonlijke groei?

Nieuw:
5-delig ontwikkelings traject!

Let’s unfold your potential!

Tijdens dit traject gaan we dieper in op de polyvagal, de kracht van emoties, schaduwwerk, zelfreflectie en grenzen stellen. Elke sessie eindigt met ecstatic breathwork, een zeer transformatieve ademtechniek.